Zadanie 1
Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa trójkątnego jest równe 288 m2.
Oblicz pole podstawy tego graniastosłupa , jeżeli pole powierzchni bocznej jest równe 240 cm2.

Zadanie 2
Oblicz pole całkowite graniastosłupa o podstawie rombu o boku 5cm i przekątnych 3cm i 4 cm oraz wysokości graniastosłupa 21cm.

Liczę na dobre odpowiedzi . Jeżeli będą to jakieś bzdury to dam jako SPAM!!!
Pozdrawiam i życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku. ( nie miałam okazji Wam tego powiedzieć ) ;P

1

Odpowiedzi

2010-01-11T14:29:46+01:00
1.
Pc=288m²=2880000cm²
Pb=240cm²
Pc=2Pp+Pb
2880000=2Pp+240
2Pp=2879760
Pp=1439880cm²=143,988 m²≈144m²
Pole podstawy tego graniastusłupa wynosi 144cm².
2.
Pp=d₁*d₂/2
d₁=3cm
d₂=4cm
Pp=3*4/2
Pp=6cm²

Pb=Lp*H
Lp=4*5
Lp=20cm
H=21cm
Pb=20*21
Pb=420cm²

Pc=2Pp+Pb
Pc=2*6+420
Pc=12+420
Pc=432 cm²
Pole całkowite tego graniastosłupa wynosi 432cm².

Dziękuję i wzajemnie, szczęśliwego Nowego Roku ;)