Odpowiedzi

2009-09-24T15:35:50+02:00
Zadanie 1:
Aby odróżnić etan od etenu trzeba dodać do każdego z nich wodę bromową bez żadnych warunków. W probówce z etanem po dodaniu wody bromowej nie zauważymy żadnych zmian, gdyż reakcja nie zachodzi. (woda bromowa nie odbarwia się). Natomiast w probówce z etenem reakcja zachodzi, gdyż obserwujemy, że woda bromowa odbarwia się.

Reakcja, która zachodzi to:
C2H4 + Br2 -----> CH2Br-CH2Br

Zadanie 2:
a) Reakcja zmydlania
H H
| |
H-C-O-COC17H35 H-C-OH
| |
H-C-O-COC17H35 + 3NaOH -------> H-C-OH + 3C17H35COONa
| |
H-C-O-COC17H35 H-C-OH
| |
H H
b)Reakcja estryfikacji
H2SO4
CH3COOH + C2H5OH ---------> CH3COOC2H5 +H2O
<---------
c) Reakcja dekarboksylacji
Temp.
CH3-COOH -----------> CO2 + CH4

d) Reakcja Tollensa:
HCHO + Ag2O ----->HCOOH + 2Ag

Reakcja Trommera:
Temp.
HCHO+ 2Cu(OH)2---------> HCOOH + Cu2O + H2O
5 4 5