1. Wypisz cechy budowy umożliwiające rybie życie w wodzie i wskaż ich funkcje .

np. :

-opływowy kształt ciała zmniejsza opór wody..

Dam naj .
2. Z rozsypanki sylabowej ułóż zdanie i wyjaśnij jego znaczenie.

zmien -
-by
Ry-
-ta
zwie-
-ciepl
to
-no-
-rzę-
ne.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T14:32:13+01:00
1.
- płetwy
-skóra pokryta śluzem
- skóra pokryta łuskami
- skrzela

2. Ryby to zwierzęta zmiennocieplne - gdyż temperatura ich ciała zależy od temperatury otoczenia.
12 2 12
2010-01-11T14:54:34+01:00
1. Cechy budowy umożliwiające rybie życie w wodzie:
* KSZTAŁT CIAŁA ryb jest ściśle związany z trybem życia i głębokością na jakiej żyją
* ŁUSKI - chronią przed uszkodzeniem mechanicznym i ułatwiają pływanie
* PŁETWY - wyróżniamy parzyste i nieparzyste. Płetwy pomagają w poruszaniu się rybom. Wyróżniamy:
-płetwy parzyste: brzuszną, piersiową
-płetwy nieparzyste: ogonową (ułatwia ruch do przodu), odbytową, grzbietową
* OKO - jest bez powieki, dzięki czemu ryby łatwością mogą patrzeć do tyłu i w boki
* WĄSY - narząd dotyku, umożliwiają one orientację w terenie (głównie rybom głębinowym)
* LINIA BOCZNA - przebiega ona po bokach ciała ryby, w zagłębieniach skóry. Jest to system kanałów, wewnątrz których znajdują się komórki informujące rybę o :
- ruchach wody
- naturalnych przeszkodach
- zmianach temperatury
* ryby są ZMIENNOCIEPLNE, to znaczy, że należą do zwierząt, których temperatura ciała jest uzależniona od temperatury otoczenia
* ryby odżywiają się różnorodnym pokarmem. Niektóre zjadają rośliny (plankton) lub są drapieżne
* PĘCHERZ PŁAWNY - pęcherz wypełniony mieszaniną gazów. Ułatwia on rybom pływanie na różnych głębokościach
* SKRZELA - umieszczanie są na łukach skrzelowych. Skrzela są bardzo dobrze ukrwione (czyli oplecione siecią naczyń krwionośnych) i stale omywane wodą. Z krwi do wody przenika dwutlenek węgla, a tlen z wody dostaje się do krwi i wraz z nią jest transportowany do wszystkich komórek ciała
* ryby rozmnażają się płciowo. Większość z nich jest jajorodna
2. Ryby to zwierzęta zmiennocieplne-to znaczy, że należą do zwierząt, których temperatura ciała jest uzależniona od temperatury otoczenia
18 4 18