PRZETŁUMACZYĆ PILNE !!

A.
Every year, during the last week in April, people are invited to turn off their TVs for a week and to do something more useful. Since 1995, TV TURNOFF WEEK has been organised by anri-TV campaigners in the USA and the UK. Organisers believe that 24 millionnpeople have given up television for a week and that afterwards 80 percent of them watches less TV and about 20 percent stopped watching television completely.

3

Odpowiedzi

2010-01-11T14:33:55+01:00
Każdego roku, w ciągu ostatnich tygodni w kwietniu, ludzie są zaproszeni do wyłączenia swoich telewizorów na tydzień i zrobić coś bardziej użytecznego. Od roku 1995, TV zjazd TYDZIEŃ została zorganizowana przez działaczy Anri-TV w USA i Wielkiej Brytanii. Organizatorzy wierzą, że 24 millionnpeople zrezygnowało z telewizji przez tydzień, a potem 80 procent z nich zegarki mniej telewizji, a około 20 procent przerwać oglądanie telewizji całkowicie.
2010-01-11T14:34:26+01:00
Każdego roku, w ciągu ostatnich tygodni w kwietniu, ludzie są zaproszeni do wyłączenia swoich telewizorów na tydzień i zrobić coś bardziej użytecznego. Od roku 1995, TV zjazd TYDZIEŃ została zorganizowana przez działaczy Anri-TV w USA i Wielkiej Brytanii. Organizatorzy wierzą, że 24 millionnpeople zrezygnowało z telewizji przez tydzień, a potem 80 procent z nich zegarki mniej telewizji, a około 20 procent przerwać oglądanie telewizji całkowicie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T14:43:34+01:00
Każdego roku, podczas ostatniego tygodnia w kwietniu, ludzie zachęcają, aby wyłączyć tv przez tydzień i aby robili coś bardziej pożytecznego. Od 1995, TELEWIZJA WYŁĄCZONA PRZEZ TYDZIEŃ, jest organizowana przez anri-tv kampanię w USA i w UK. Organizatorzy wierzą że 24 miliony ludzi zrezygnują z tv przez tydzień i że potem 80% jej oglądaczy zmniejszy się i ok. 20% przestaną oglądać tv całkowicie.