Odpowiedzi

2010-01-11T17:10:42+01:00
Holenderscy rolnicy chcąc powiększyć obszar użytków rolnych, nauczyli się " wydzierać"ziemię morzu. Dzięki wybudowanemu tam systemu grobli i kanałów powstały poldery. Holendrzy przeznaczyli je głównie pod użytki rolne. Obecnie są one zalesiane, powstają na nich również nowe drogi, osiedla i tereny rekreacyjne.
Obecnie chińscy rolnicy , w przeciwieństwie do holenderskich, uzyskują nowe obszary gruntów ornych przez wycinanie lasów, osuszanie bagien i tarasowanie stoków.niestety taki sposób zagospodarowania terenów niesie ze sobą liczne zagrozenia dla środowiska.