Zad 1.
Wyjaśnij dlaczego w wypadku niesprawnej kuchenki gazowej istnieje zagrożenie śmiertelnego zatrucia.Zapisz równanie reakcji potwierdzające twoja odpowiedź( pamiętaj , ze głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan)
zad.2
Napisz równanie reakcji całkowitego spalania etynu oraz oblicz , ile gramów i ile dm(3) tlenu należy użyć do spalenia 20 g tego związku. Gęstość tlenu odczytaj z tabel chemicznych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T16:03:56+01:00
POnieważ metan spala się zgodnie z równaniem
CH4+O2----> CO + 2H2O
powstaje tlenek węgla, który tworzy trwałe połączenie z hemoglobiną zwane karboksyhemoglobiną. Nastepuje smierc poprzez uduszenie.

2C2H2+3O2--> 2CO2+2H2O
Masa molowa etynu : 2*12+2*2=28g/mol
2*28g- 3*32gtlenu
20g-xgtlenu
x=34,29g tlenu potrzeba na spalenie 20g etylenu

2*28g-3*22,4dm3tlenu
20g-xdm3 tlenu
x=24dm3 tlenu