Czy 15 litrów wody zmieści się w akwarium w kształcie prostopadłościanu o podanych wymiarach?
a)20 cm x 1,6 dm x 3,5 dm
b)0,3 m x 2 dm x 500 mm

Proszę o obliczenia do obu podpunktów :)
Wiem jedynie,że w podpunkcie a się nie zmieści,a w podpunkcie b się zmieści.

Daję najlepszą odpowiedź!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
A) 20cm = 2dm
2*1,6*3,5 = 11,2[dm3]

1l - 1dm3
15l > 11,2l
odp. 15 litrów wody nie zmieści się w akwarium w kształcie prostopadłościanu o podanych wymiarach.

b) 0,3m = 3dm
500mm = 5dm

3*2*5 = 30 [dm3]
30l > 15l
odp. 15 litrów wody zmieści się w akwarium w kształcie prostopadłościanu o podanych wymiarach.
150 4 150