Odpowiedzi

2009-09-24T17:08:43+02:00
Luteranizm:
Powstał 31 października 1517roku przez Marcina lutra.
Doktryna religijna Marcina Lutra: uznanie pisma sw. za główne źródło wiary...pozostawienie 2 sakramentów chrzest i eucharystia pod dwoma postaciami....przetłumaczenie biblii na język niemiecki...odprawianie mszy sw. w języku narodowym...likwidacja klasztorów i zakonów...likwidacja kultuw św. i kultu Matki Bożej...odrzucenie władzy papieża..zniesienie celibatu księży...warunkiem zbawienia jest silna wiara...zakaz sprzedaży odpustów..
KALWINIZM:
19lat po wystąpieniu lutra, czyli w 1536r. własną doktryne religijną ogłosił Jan kalwin. Podstawą doktryny religijnej kalwinizmu była nauka o predystynacji czyli przeznaczeniu.Według niej część ludzi przeznaczone jest zbawienie a części potępienie.NAkazano im wstrzemierzliwość uczciwość i skromnośc.
ANGLIKANIZM:
łączył się z osobą króla henryka8 który początkowo zaliczał się do przeciwników reformacji otrzymał on nawet od papieża leona10 tytuł obroncy wiary.
13 3 13
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-24T20:02:28+02:00
Luteranizm
Reformator – Marcin Luter
Zniesienie zakonów i celibatu
Nie uznaje kultu świętych
Nie uznaje zwierzchności papieża
Zbawienie dzięki wiary i łaski
Źródłem prawdy jest Biblia, interpretacja dowolna
--------------
Kalwinizm
Jan Kalwin
Zniesienie zakonów i celibatu
Nie uznaje kultu świętych
Nie uznaje zwierzchności papieża
Predestynacja – część ludzi zbawiona, część potępiona, człowiek nie ma wpływu na ten stan
Źródłem prawdy jest pismo święte, interpretacja nie może być dowolna, obowiązuje wykładnia głoszona przez Jana Kalwina
--------------
Anglikanizm
Henryk VIII
Zniesienie zakonów i celibatu
Nie uznaje kultu świętych
Nie uznaje zwierzchności papieża
Źródłem prawdy jest biblia interpretowana na podstawie tradycji
Zerwanie z Rzymem – glowa kościoła anglikańskiego zostal krol
26 3 26