Odpowiedzi

2010-01-13T22:53:06+01:00
1. Jaka jest rola prezydenta w państwie?
2. Wymień prezydentów III Rzeczypospolitej.
3. Podaj uprawnienia prezydenta względem władzy sądowniczej oraz tradycyjne uprawnienia.
4. Czym różnią się uprawnienia zwykłe prezydenta od prerogatyw?
5. Jaka jest rola Ministrów w państwie?
6. Scharakteryzuj Skład i organizację rządu.
7. Wymień Ministerstwa funkcjonujące w IV RP.
8. Podaj procedurę powoływania rządu.
9. Wymień uprawnienia Rady Ministrów
10. Wymień premierów III Rzeczypospolitej.