Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T13:55:35+01:00
Tradycyjnie najważniejsze filary buddyzmu określa się jako trzy klejnoty (triratna):

1. Budda - jako propagator,
2. dharma - nauka Buddy,
3. sangha - gmina wyznawców.

Podstawowe założenia buddyzmu wyłożone są w Czterech Szlachetnych Prawdach, sformułowanych przez Buddę Śakjamuniego podczas pierwszego kazania w Parku Gazeli, w Sarnath. Cztery Szlachetne Prawdy są akceptowane bez zastrzeżeń przez wszystkie tradycje buddyjskie. Są to:

1. Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu – istnieje cierpienie.
2 Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia– przyczyną cierpienia jest pragnienie.
3 Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia – ustanie cierpienia to całkowite zaniknięcie i ustanie, wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, puszczenie pragnienia.hanie, wyzwolenie, puszczenie pragnienia.
4 Czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia– drogą do ustania cierpienia jest Szlachetna Ośmiostopniowa Ścieżka – właściwy pogląd, właściwe postanowienie, właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy żywot, właściwe dążenie, właściwe skupienie, właściwa medytacja.Dalsze nauki są wyprowadzane od Czterech Szlachetnych Prawd, stanowią ich analizę i rozwinięcie.
2010-01-14T14:43:06+01:00
Buddyzm są trzy filary Sanghi.Na czym polega buddyzm?

Księcia Siddhartę nazwano Buddą, czyli Przebudzonym, właśnie po odkryciu, jakiego dokonał siedząc pod figowcem. Z jego nauk powstała wielka religia wschodu - buddyzm.
Buddyści nie wierzą w jednego Boga, tak jak chrześcijanie, Żydzi, czy muzułmanie - w jednego Allaha. Budda nie jest bogiem. Jest ich największym nauczycielem i przyjacielem. To on pokazał, na czym polegać powinno życie człowieka. Powinniśmy unikać bólu, cierpienia i szukać szczęścia i prawdy. Zadanie człowieka w życiu to właśnie szukanie prawdy. Oprócz tego powinniśmy być przyjaźnie nastawieni wobec wszystkich istot, ludzi i zwierząt, nawet tych, których nie lubimy. Nikomu nie wolno czynić krzywdy.