Odpowiedzi

  • tnk
  • Początkujący
2010-01-11T15:20:00+01:00
Stalinizm był to system władzy politycznej zwany dyktaturą prolektariatu. Za tych czasów były tworzone obozy pracy tzn. łagry i zarząd nad nimi Gułag. Zsyłano ludzi na Sybir. Wpajano ludziom wlasne przekonania(indokrynacja).Nastąpiło także uprzemysłowienie i kolektywizacja wsi. Nie było niezawisłych sądów a wszystkie prawa i wolnosci człowieka były łamane.
Była nieograniczona władza państwa i partii.
Przyczynami faszyzmu we Włoszech był katastoficzny stan gospodar , jak i demobilizacja armii. Społeczeństwo było niezadowolone i wybuchało mnóstwo strajków. Prawa obywateli były ograniczone i był zakaz tworzenia partii politycznych. Zlikwidowano instytucje domokratyczne. Paprawiały się warunki życia, zlikwidowano bezrobocie, rozbudowano armie a rolnictwo zorwinęło się.
Początkiem nazizmu w Niemczech była NSDAP(narodowa niemiecka partia robotnicza) utworona w 1921 przez Hitlera. Zakładała ona , że naród niemiecki to naród panów. Budowano obozy koncetracyjne. Panował rasizm i antysemityzm(wrogość wobec żydów).Wychowywano dzieci i ruchu nazistowskim. Tak jak i w faszyzmie zlikwidowano bezrobocie i demokrację , poprawiły sie warunki życia ludzi. Zabano o warunki socjalne. Porządkowano miasta i remontowano domy.
3 3 3