PRZETŁUMACZYĆ PILNE !!

D.
Annie Davidson, a lecturer in Media Studies from North London doesn't think watching TV is a passive activity. 'On the contrary, it gives you something to talk about. For example, when we watch a soap opera, we form opinions about characters or stories. And if you don't watch it too much, TV isn't necessarily harmful for your health. Life is busier and more stressful than ever before. We need a simple way to relax in the evenings and television is perfect'. 'I'm certainly going to watch less. There's a great drama on the radio this evening'.

TV TURNOFF WEEK begins on April 25.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T15:11:31+01:00
Annie Davidson, wykładowca dziennikarstwa z North London nie myśli, że oglądanie telewizji jest bierną działalnością. 'przeciwnie, to daje ci coś do mówienia około. Na przykład, gdy oglądamy telenowelę, wyrabiamy sobie opinie o charakterach albo historiach. A jeśli nie oglądasz tego zbyt wiele, TV nie jest koniecznie szkodliwy dla twojego zdrowia. Życie jest bardziej zajęte i bardziej stresujące niż kiedykolwiek przedtem. Potrzebujemy prostej drogi odprężyć się w wieczorach i telewizji jest perfect'. 'na pewno obejrzę mniej. Być świetny dramat w radiu to evening'.
TV Odgałęzienie Tydzień zabiera się do 25 kwietnia.
2010-01-11T15:11:33+01:00
D.
Annie Davidson, wykładowca Media Studies from North London nie myśli oglądanie telewizji jest bierną działalności. "Wręcz przeciwnie, daje ci coś do powiedzenia. Na przykład, kiedy oglądamy operę mydlana, tworzymy opinie na temat znaków lub opowiadania. A jeśli nie oglądamy zbyt wiele, TV niekoniecznie jest szkodliwe dla zdrowia. Życie jest jeszcze bogatsze i bardziej stresujące niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy w prosty sposób na relaks w wieczory i telewizji jest doskonały ". "Jestem z pewnością będzie oglądać mniej. Nie ma wielkiego dramatu w radiu tego wieczoru ".

TV zjazd tydzień rozpoczyna się 25 kwietnia.