Odpowiedzi

2010-01-11T15:20:43+01:00
I- tlenowe , II- beztlenowe

1- oddychanie (rośliny, zwierzęta)
2- oddychanie beztlenowe i fermentacja
3- fotosyntetyczne wiązanie dwutlenku węgla przez głony, rośliny
4- fotosyntetyczna wiązanie dwutlenku węgla przez bakterie fototroficzne
5- metanogeneza
6- utlenianie metanu


Obieg azotu:


1- nitryfikacja ( a- Nitrosomonas, b- Nitrobacter)
2- denitryfikacja
3- redukcja azotanu
4- mineralizacja
5- wiązanie azotu cząsteczkowego (Azotobacter)


Obieg siarki:

1- utlenianie siarki
2- utlenianie siarki
3- utlenianie siarki
4- redukacja
5- mineralizacja
6- desymilacyjna redukacja siarczanów