Zad.1
Suma cyfr liczby dwucyfrowej jest równa 11. Jeśli na końcu tej liczby dopiszemy 7, to otrzymamy liczbę większą od danej o 511. Wyznacz tę liczbę dwucyfrową.
Zad.2 W partii 1000 płaszczy 2% stanowią płaszcze z usterkami. Oblicz ile co najmniej płaszczy z wadami należy usunąc, aby w pozostałych było mniej niż 1% płaszczy z wadami.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-24T15:32:15+02:00
Zad.1
Suma cyfr liczby dwucyfrowej jest równa 11. Jeśli na końcu tej liczby dopiszemy 7, to otrzymamy liczbę większą od danej o 511. Wyznacz tę liczbę dwucyfrową.

Liczba: xy
x + y = 11 => y = 11 - x
Liczba: xy7
100x + 10y + 7 = 10x + y + 511
90x + 9y = 504
90x + 9(11 - x) = 504
90x + 99 - 9x = 504
81x = 405
x = 5
y = 6

Ta liczba to 56


Zad.2 W partii 1000 płaszczy 2% stanowią płaszcze z usterkami. Oblicz ile co najmniej płaszczy z wadami należy usunąc, aby w pozostałych było mniej niż 1% płaszczy z wadami.

1000 * 2% = 20 [płaszcze z usterkami]

(20 - x)/1000 * 100% < 1%
(20 - x)/10 < 1
20 - x < 10
x > 10

Co najmniej 11 płaszczy.
1 5 1