Masz do dyspozycji pięć jedynek i znaki +, -, razy, :
Ustawiając cyfry obok siebie możesz je łączyć w liczby wielocyfrowe. Możesz także wstawić między liczby wybrane znaki działań. Jak otrzymać liczbę 100?

Będę wdzięczny jeśli ktos to rozwiąże:)

3

Odpowiedzi

2009-09-24T15:31:34+02:00
111-11

Mam nadzięję, ż ekolejne osoby które podadzą rozwiązanie nie będą kopiować.....
1 5 1
2009-09-24T15:38:24+02:00
Jak się w ogóle za to zabrać? Po pierwsze, od razu wiadomo, że nie użyjesz znaków : i * (przynajmniej gdy masz 5 jedynek), gdyż dadzą tą samą liczbę, a nie masz do użycia cyfry 0
Nie da się też do liczby, która kończy się na 1 dodać liczby, która kończy się na inną cyfrę niż 9 by na końcu sumy było 0.
Więc jedyną możliwością jest odejmowanie.
Aby w wyniku odejmowania zostało 100 liczba początkowa musi być większa od 100 (a z założenia 5x 1 jest to liczba 3 cyfrowa). Od razu widać, że wynik jest taki, jak podaje moja poprzedniczka: 111 - 11 = 100
2009-09-24T16:30:35+02:00