Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T15:27:05+01:00
Wady i zalety monarchii absolutnej:
+ to zapewne szybkość podejmowania działań i decyzji przez władcę, gdy mamy do czynienia z parlamentem, podejmowanie decyzji może trwać nawet kilka tygodni lub miesięcy.
+ niezależność władcy od opozycji
+ ciągła mobilizacja i udział monarchy w życiu państwa
+ aktywność dyplomatyczna oraz propagandowa ze strony władcy.
- jest to niewątpliwie możliwość podejmowania złych decyzji przez źle dobranego władcę, praktycznie bez konsultowania się ze społeczeństwem.
- brak należytej obserwacji i aktywności wobec złych decyzji monarchy.
- możliwość usunięcia władcy z jego posady jest tylko możliwa po rewolucji lub użyciu siły.
- niezależna władza monarchy nad wojskiem danego państwa.
- możliwość zdrady ze strony władcy (najczęściej obcokrajowca)
14 4 14