Podane rzeczowniki podziel na 4 grupy:
a) zakończone na -cja -zja - sja
b) zakończone na -ea lub -ja po samogłosce
c) obcego pochodzenia, zakończone na -ia
d) rodzime, zakończone na -ia

sytuacja, komedia, kwestia, akcja, adaptacja, zbroja, nadzieja,
armia, bania, poezja, elegia, idea, drukarnia, improwizacja,
onomatopeja, przerzutnia, ironia, recenzja, narracja, dramaturgia, składnia, aria, aleja, ostoja, epopeja, frazeologia, pływalnia, funkcja

prOszę o sOlidne rOzwiązanie ;]
OdpOwiedzi błędne usuwam ;)

Dam najj ;))
pOmÓżciee < 3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T15:40:01+01:00
A]--sytuacja,akcja,poezja,improwizacja,recenzja,funkcja
b]--nadzieja,idea,onomatopeja,aleja,ostoja
c]--armia,bania,drukarnia,dramaturgia,aria,frazeologia
d]--komedia,kwestia,elegia,idea,przerzutnia,ironia,składnia,pływalnia
1 1 1