Odpowiedzi

2010-01-11T15:25:28+01:00
-Good morning! - Says you
-Good morning! - Corresponds to the Doctor
-What is wrong with you? - Ask the doctor
-Throat hurts, I have a runny nose and cough - tells you
-Ooo .. Please take off your jacket .. -Doctor Says
(Strange eyes looking at you Doctor)
-I examined Mrs. ... - Explains Dr.
(She dutifully executes the command)
-Please stand back and breathe deeply - the doctor says
-Oh, bad, bad - says doctor
-What is me - he asks the patient concerned
-Where are you so caught cold?
-Doctor because I once washed his hair and walked onto the field. It was a bit cold and probably me zawiało - explained by patient
-Oh, yes! It is certainly a cause, "said Dr.
-So what I'm sick? - Asks the patient
-Do you have bronchitis and pharyngitis - says doctor
-O's! - Cried the frightened patient
Unsubscribe lady-doctor says antibiotics .-
-Well - the patient says
-Please buy it immediately at a pharmacy. As far as possible today - says doctor
-Well - corresponds to the patient immediately
-A and one more thing. - Says doctor
-Yes? ..- hear you say
-please come in two weeks ... We will see whether it is improving - says Dr.
-Well - the patient is responsible
-Thank you, Doctor! "said the patient
-Good-bye! - Says doctor

Tłumaczenie:
-Dzień dobry! - mówi pacjentka
-Dzień dobry! - odpowiada doktor
-Co pani dolega ? - pyta doktor
-Boli mnie gardło , mam katar , i kaszlę - opowiada pacjentka
-Ooo .. Proszę zdjąć kurtkę.. -Mówi doktor
(Dziwnym wzrokiem patrzy pacjentka na doktora)
-Muszę panią zbadać... - wyjaśnia doktor
(Pacjentka posłusznie wykonuje polecenie)
-Proszę stanąć tyłem i głęboko oddychać - mówi doktor
-Ach niedobrze ,niedobrze - stwierdza doktor
-Co mi jest - pyta zaniepokojona pacjentka
-Gdzie się pani tak zaziębiła ?
-Panie doktorze bo ja kiedyś umyłam sobie włosy i poszłam na pole. Było trochę zimno i mnie chyba zawiało - tłumaczy się pacjentka
-Ach tak ! To jest na pewno przyczyna- mówi doktor
-A więc na co jestem chora? - pyta pacjentka
-Ma pani zapalenie oskrzeli i zapalenie gardła - twierdzi doktor
-O jej ! - zawołała przestraszona pacjentka
-Wypiszę pani antybiotyki .- mówi lekarz
-Dobrze - stwierdza pacjentka
-Proszę kupić je zaraz w aptece . W miarę możliwości dzisiaj - mówi doktor
-Dobrze - odpowiada natychmiastowo pacjentka
-A i jeszcze jedno . - mówi doktor
-Tak? słucham..- mówi pacjentka
-proszę przyjść za dwa tygodnie... To zobaczymy czy jest poprawa - mówi doktor
-Dobrze - odpowiada pacjentka
-Dziękuję doktorze! -mówi pacjentka
-Do widzenia ! - mówi doktor
-Do widzenia! - odpowiada na pożegnanie pacjentka
2010-01-11T15:39:53+01:00
Girl-hello.can i help you?
toby-yes,please.how much are the ice creams?
g-they're $1.40
mark-what flavours have you got?
g-we've got strawbery and vanilla.
mark-can i have a strawbery ice creams, please?
toby-and can i have a vanilla ice creams?
tina-have you got any milkshakes?
g-yes, they're $2.00
tina-ok. can i have a banana milkshake, please?
g-sure.that's $4.80,please.
toby-oh no !i've only got $4.60!
tina-no ,you haven't. you're got $4.80. you can't count.

mysle ze pomogłam:)