Odpowiedzi

2010-01-11T15:24:42+01:00
Gdy ciało a oddziałuje na ciało b to cialo b odzialuje na cialo a
2010-01-11T15:25:18+01:00
Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą FAB, to ciało B działa na ciało A siłą FBA, o takim samym kierunku i wartości jak FAB, ale przeciwnym zwrocie.

Z III zasady dynamiki wynika, że siły zawsze występują parami (wyjątkiem są siły bezwładności, ale one nie są prawdziwymi siłami, tylko sztucznie wprowadzoną do obliczeń poprawką ułatwiającą stosowanie zasad dynamiki w pewnych sytuacjach).
2010-01-11T15:26:22+01:00
Ta zasada mówi o tym, że każde jeśli ciało A zadziała na ciało B z jakąś siłą to ciało B zadziała na ciało A z taką samą siłą o tym samym kierunku ale przeciwnym zwrocie. To tak w skrócie, ale chyba wystarczy.