Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • chic
  • Początkujący
2010-01-11T16:08:37+01:00
Ang . ;
Warsaw shoemaker Lutek, despite the hard work was very poor. One day he heard that in the basement of the castle on the night of St. John Ordynackiego appears enchanted princess handing out gold. Shoemaker in St. John's night went to the dungeons. In the middle of the basement was a lake, followed by a floating duck with golden feathers. Lutek Duck said that he came to the service. Duck gave him 100 ducats, on condition that gives them only for their own needs and come back the next day. Shoemaker, he bought a beautiful dress, ate his fill, he went to tour the city, the theater, however, gave only 10 ducats. He walked down the street and pondering how to spend the rest of the money. Then the old soldier saw a cripple, begging. Shoemaker gave him the rest of the money. At the same time appeared the gold duck-telling of non-compliance with the contract. Since then, he fared better. He was a master, he married and lived happily for many years .

Po polsku ;
Warszawski szewc Lutek ,pomimo ciężkiej pracy,był bardzo biedny.Pewnego dnia usłyszał ,że w podziemiach zamku Ordynackiego w noc świętojańską ukazuje się zaklęta królewna rozdająca złoto.Szewc w noc świętojańską udał się do lochów.Na środku piwnicy znajdowało się jeziorko,a po nim pływała kaczka ze złotymi piórkami.Lutek powiedział kaczce że przychodzi na służbę.Kaczka dała mu 100 dukatów pod warunkiem że wyda je tylko na własne potrzeby i wróci następnego dnia .Szewc kupił sobie piękne ubranie,najadł się do syta,wybrał się na wycieczkę za miasto,do teatru jednak wydał tylko 10 dukatów.Szedł ulicą i rozmyślał jak przeznaczyć resztę pieniędzy.Wówczas zauważył starego żołnierza kalekę ,żebrzącego .Szewc rzucił mu resztę pieniędzy.W tym samym momencie pojawiła się złota kaczka-oznajmiając o niedotrzymaniu umowy.Od tamtej pory wiodło mu się lepiej.Został majstrem,ożenił się i żył szczęśliwie wiele lat
Masz pare błędów ortograficznych i gramatycznych w przetłumaczonej legendzie :) ale to tylko drobne błędy