OkreŚl położenie pierwiastków chemicznych w układzie okresowym, podając nazwy grup oraz numery grup i okresów.

Pierwiastki chemiczne/nazwa grupy/numer grupy/numer okresu

a)RB

b)Atom pierwiastka o 15 protonach w jądrze atomowym

c) atom pierwiastka mający 9 elektronów

pomOżcie! dam najjj!!!! SzybkOo!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T15:40:15+01:00
A 1 grupa, 5 okres
b P 15 grupa, 3 okres
c F 17 grupa, 2 okres