Na tym zdjęciu jest całą moja rodzina. To zdjęcie jest stare,było zrobione w 1994 roku.Od mojej lewej strony jest mój brat Łukasz.
On miał wtedy 6 lat.Był ubrany w rybaczki i biały podkoszulek.Następnie jest moja mama Beata.Mój brat siedzi jej na kolanach.Mama miała wtedy 28 lat.Była ubrana w białą koszulę w niebieskie pasy.Na fotelu siedzi mój tata Waldek.On miał wtedy 35 lat.Był ubrany w podkoszulek i dżinsy,oraz miał śmieszne zielone skarpety.
Wiecie gdzie ja jestem na tym zdjęciu ?
Ja jestem w brzuchu mojej mamy.
Moja rodzina wygląda na szczęśliwą na tym zdjęciu.
Oni cieszyli się z tego ,że za miesiąc miałam się urodzić ja.

3

Odpowiedzi

  • chic
  • Początkujący
2010-01-11T15:30:43+01:00
In this photo is all my family. This picture is old, it was done in 1994. From my left hand is my brother, Luke.
He was then 6 years. He was dressed in JEANS and a white undershirt. Then there is my mother Beata. My brother is sitting on her lap. My mother was then 28 years. She was wearing a white shirt with blue stripes. Sits on the chair my dad Waldek. He was then 35 years. He was dressed in an undershirt and jeans and had a funny green socks.
You know where I am in this picture?
I am in the belly of my mother.
My family looks happy in this picture.
They rejoiced that in a month I had been born.
2010-01-11T15:34:45+01:00
In this photo is all my family. This picture is old, it was done in 1994 roku. From my left is my brother Luke.
He had then 6 lat. He was dressed in pants and a white T-shirt.Next is my mother Beata. My brother sits on it knees. Mum was then 28 years old. She was dressed in a white shirt with blue belts. On the chair sits my dad Waldek. He was 35. Was then dressed in an undershirt and jeans and had a funny green socks.
You know where I am in this picture? I am in the belly of my mother. My family looks happy in this picture. They rejoiced that in a month I had been born.
  • dorr
  • Początkujący
2010-01-11T15:38:55+01:00
In this a photo of me ad my family. This picture is old, it was done in 1994. From my left hand is my brother, Luke.
He was then 6 years. He was dressed in short Jeans and a white t-shirt. Then there is my mother Beata. My brother is sitting on her lap. My mother was then 28 years old. She was wearing a white shirt with blue stripes. Sit on the chair my dad Waldek. He was then 35 years. He was dressed in an t-shirt and jeans and had a funny green socks.
You know where I am in this picture?
I am in the belly of my mother.
My family looks happy in this picture.
They rejoiced that in a month I had been born.