1.przekształć iloczyny na sumy;
a) 3(a-2)
b) -4(x+y)
c) -5(-x+1)
2.przekształć ilorazy na sumy;
a) (-4x+8):4
b) 5x+10y a w mianowniku 5
c) (6p²-8pr):(-2)
3.zapisz w jak najprostszej postaci
a) 3(2x-1)+4(1-x)
b) 2(7x+5)-6(x-2)
c) -2x(8-x)-5(x²+3x)

1

Odpowiedzi

2010-01-11T15:48:29+01:00
1.przekształć iloczyny na sumy;
a) 3(a-2) = 3a - 6
b) -4(x+y) = -4x - 4y
c) -5(-x+1) = 5x - 5
2.przekształć ilorazy na sumy;
a) (-4x+8):4 = -x + 2
b) 5x+10y a w mianowniku 5 = x + 2y
c) (6p²-8pr):(-2) = -3p² + 4pr
3.zapisz w jak najprostszej postaci
a) 3(2x-1)+4(1-x) = 6x - 3 + 4 - 4x = 2x + 1
b) 2(7x+5)-6(x-2) = 14x + 10 - 6x + 12 = 8x + 22
c) -2x(8-x)-5(x²+3x) = - 16x + 2x³ - 5x² - 15 x = - 31x - 3x²
8 3 8