Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T16:06:48+01:00
- przeprowadził reformę monetarną - wprowadzenie jednolitej srebrnej monety - denara
-zreorganizował sądownictwo
- reforma szkolnictwa - zakładanie szkół przy klasztorach i katedrach, w których uczyli się zarówno bogaci jak i biedni - dbanie o rozwój oświaty wśród ludności państwa
- podzielił państwo na okręgi:
* hrabstwa - zarządzane przez hrabiów,
* marchie - okręgi na pograniczu państwa, zarządzane przez margrabiów.
- wprowadził wzór organizacji monarchii średniowiecznej:
* dwór królewski - centralny zarząd państwa
* palatyn (hrabia pałacowy) - zastępował króla w sprawach sądowych
*kanclerz - kierował kancelarią królewską
* komornik - opiekował się komorą - skarbem królewskim
* Rada królewska - dostojnicy dworscy, duchowni i świeccy, doradzała królowi.
- wprowadził wspólne prawo dla wszystkich, w których ważną rolę odgrywały rozporządzenia władcy i ich zbiory - kapitularze.
8 4 8