Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T22:05:33+01:00
Przyczyny:
- kryzys finansów państwowych we Francji wynikający m.in. z anarchizacji systemu podatkowego (zadłużenie wewnętrzne i zewnętrzne)
- anachroniczny system organizacji społeczeństwa francuskiego - podział na nierównouprawnione stany (trzy) i rażące dysproporcje
poziomu życia przeciętnych obywateli i dworu królewskiego
- wzrost znaczenia ekonomicznego burżuazji przy całkowitym braku wpływu tej grupy na rządy we Francji
- klęska nieurodzaju, które wpłynęła na pogorszenie sytuacji głównie warstw najuboższych
- rozpowszechnianie się idei oświeceniowych (Monteskiusz, Wolter, Rousseau), i duża popularność broszury politycznej E.Sieyesa Czym jest stan trzeci?
- przykłady udanych przewrotów płynące z Anglii (XVIIw.) i USA (XVIII w.)

resztę dołączam w skanach.