Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T15:41:09+01:00
IMPRESJONIZM- szt. plast. kierunek w malarstwie i rzeźbie ostatniego trzydziestolecia XIX w. i pocz. XX w., którego istotą było subiektywne utrwalanie wrażeń jednostkowych. I. był reakcją na eklekt. akademizm w malarstwie XIX w.; czynnikami, które wpłynęły na i. były m.in.: malarstwo romantyzmu oraz barwny drzeworyt jap.; i. narodził się we Francji w środowisku młodych malarzy, którzy 1874 urządzili w Paryżu wystawę; spotkała się ona z wrogim stanowiskiem krytyki, a od tytułu obrazu C. Moneta Impresja wschód słońca powstała nazwa grupy; obok Moneta najbardziej konsekwentni reprezentanci i.: A. Sisley, C. Pissarro oraz A. Renoir, E. Degas, B. Morisot i M. Cassat. Wpływ i. zaznaczył się w ostatniej fazie twórczości E. Maneta, oddziałał też na P. Cezanne'a, P. Gauguina i V. van Gogha. Główne cechy i.: malarstwo plenerowe utrwalające bezpośrednie wrażenia zmysłowe, swobodna technika mal., nowa konstrukcja obrazu (asymetryczna kompozycja, silne skróty, zbliżenia), szkicowość; tematyka: pejzaż, martwa natura, rzadziej kompozycje figuralne. I. odegrał wielką rolę w rozwoju sztuki nowoczesnej; w Polsce poszukiwania zbieżne z i. zapoczątkował A. Gierymski. Zdobycze i. przeszczepili do kraju J. Pankiewicz i W. Podkowiński.
2 4 2