Odpowiedzi

2009-04-07T13:33:25+02:00
Ukształtowanie terenu:

Islandia jest wyspą o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. Zbudowana jest głównie z młodych skał bazaltowych. Wpływ na ukształtowanie powierzchni miały w przeszłości lodowce, pokrywające niemal całą wyspę. Przeobraziły one pierwotną rzeźbę terenu, pogłębiając doliny i wygładzając wzniesienia. Dlatego wnętrze wyspy stanowią względnie wyrównane, rozległe, mocniej lub łagodniej pofałdowane wyżyny wzniesione na wysokość 600 - 1000 m n.p.m. z górującymi nad nimi pojedynczymi stożkami czynnych lub wygasłych wulkanów. Stanowią one ponad 1/3 terytorium wyspy. Teren ten w wielu miejscach poprzecinany jest rozpadlinami i stromymi urwiskami. Górzysty charakter mają niektóre okolice brzegów morskich. Opadają one jako pionowe niemal ściany fiordów czy oceanicznych brzegów wyspy w niektórych jej rejonach. Znajdujące się w ich sąsiedztwie osiedla narażone są na niebezpieczeństwo schodzenia lawin.

Teren rozległego płaskowyżu środkowej części wyspy na swych obrzeżach opada w wielu miejscach gwałtownymi uskokami terenu lub stromymi ścianami skalnymi ku nadmorskim nizinom. Niziny nadmorskie stanowiły w przeszłości morski szelf, który w wyniku podnoszenia się wyspy wynurzył się nad powierzchnię oceanu. Zjawisko to miało miejsce w plejstocenie i miało związek z topieniem się lodowców, pokrywających całe wnętrze wyspy.


1 1 1