¹1wartośc wyrażenia sin60 cos 30+tg40*ctg40jest równa:
a)3/2
b)1
c)7/4
d)3/4

2 w trójkącie prostokątnym cosinus jednego z kątów ostrych jest równy 1/3.Wynika stąd że przyprostokątna leżąca przy tym kącie ostrym jest krótsza niż prostokątna:
a)2razy
b)3razy
c)4razy
d)5razy

3.liczbą mniejszą od zera jest liczba:
a)1/3-0,3
b)√3-1,7
c)3-2,(9)
d)√3-√2
4.z kartonika wypełnionego słoikiem do 3/4 wysokości mozna napełnić 1½szklanki.Sokiem z pięciu pełnych kartoników można napełnić:
a)7½szklanki
b)10szklanek
c)8szklanek
d)6szklanek
5.Wartość wyrażenia(3/5)²×(5/3)³ jest równa:
a)3/5

b)5/3
c)1
d)1¹/³
6.wśród liczb naturalnych należących do przedziału<44;50>:
a)jest jedna liczba pierwsza
b)sa diwe liczby pierwsze
c)sa trzy liczby pierwsze
D)nie ma liczb pierwszych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T15:53:31+01:00