Zeszyt ćwiczeń, Planeta Nowa 2.

Ćwiczenie 4 str. 34.
a) Oceń przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Stanach Zjednoczonych. W tym celu przy każdym z wymienionych elementów środowiska wpisz: " czynnik sprzyjający" lub "czynnik niesprzyjający", a następnie przedstaw argument potwierdzający Twoją ocenę.

ukształtowanie terenu -

klimat -

gleby -

b) Na podstawie wiadomości zdobytych na lekcji geografii w poprzedniej klasie, wyjaśnij, czym różnią się ekstensywny i intensywny sposób gospodarowania. Następnie napisz, który z nich przeważa w Stanach Zjednoczonych. Uzasadnij swoją odpowiedź.

..................................................................
.................................................................

Ćwiczenie 1/36

f) Meksyk jest krajem położonym w ........ części Ameryki Północnej. Na jego terytorium znajduje się przesmyk ..... wyznaczający granicę ...... . W ukształtowaniu terenu dominują ..... i ..... . Meksyk położony jest w zasięgu dwóch sfer klimatycznych : ...................... i ................. . Położenie na granicy płyt litosfery powoduje, że kraj często nawiedzają huragany. W Meksyku znajduje się wiele czynnych ....... . Jednym z nich jest najwyższy szczyt kraju.

Ćwiczenie 4/52.
Korzystając z atlasu geograficznego, odszukaj wielkie zespoły miejskie Azji o podanych niżej współrzędnych geograficznych. Następnie wypisz ich nazwy oraz nazwy państw, na których terenie się znajdują.

a) 18 stopni 55'N , 72 stopni 51'E - ...................... - ...........
b) 33 stopni 19'N , 44 stopni 25'E - ..................... - ............
c) 13 stopni 43'N , 100 stopni 30' E - ................... - ............
d) 35 stopni 40'N , 140 stopni O5' E - ................... - ............
e) 37 stopni 30' N , 126 stopni 57' E - .................... - .........

Ćwiczenie 1/ 53

Odczytaj z wykresu w podręczniku i zapisz przy każdym z wymienionych krajów dominującą formę użytkowania ziemi. Następnie, analizując mapy tematyczne w atlasie geograficznym, określ przyczyny takiego użytkowania ziemi w tych krajach.

W Mongolii przeważają ... , ponieważ ..

W Japonii przeważają ... , ponieważ ..

W Indiach przeważają ... , ponieważ ..

W Izraelu przeważają ... , ponieważ ..


z góry dziękuje. :)

1

Odpowiedzi

2010-01-11T17:42:08+01:00
Zad 4/ 34,35
a)
ukształtowanie powierzchni - czynnik sprzyjający ; ukształtowanie powierzchni jest korzystne, z powodu żyznej gleby, dużej powierzchni łąk i pastwisk
klimat - czynnik sprzyjający ; ponieważ klimat niczemu nie przeszkadza, nie jest zbyt zimny ani zbyt ciepły
gleby - czynnik sprzyjający ; gleba jest żyzna, duże powierzchnie ziemi to łąki i pastwiska
b)
intensywny- uprawianie ziemi z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i nowoczesnych metod. Plony są duże.
ekstensywny- takie prymitywne uprawianie ziemi, z prymitywnym sprzętem i prymitywnymi metodami. Plony są małe w porównaniu z obszarem i ilością ludzi zatrudnionych.

W USA zdecydowanie przeważa uprawianie ziemi intenstywne. W rolnictwie jest zatrudnionych bardzo mało ludzi (3%), a USA jest w stanie wyżywić swoich obywateli. Produkowane są także duże nadwyżki żywności. USA jest jednym z największych eksporterów żywności.

1/36
f)
wpisujesz kolejno: południowej, Tehuantepec, Ameryki Środkowej, Północnej, wyżyny, góry, zwrotnikowej, podrównikowej, trzęsienia ziemi, wulkanów.

4/52
a) indie---bombaj
b) jrak--bagdad
c) tajlandia--bangkok
d) japonia--tokio
e) korce

1/53
mongolia
łąki i pastwiska ponieważ dobrze jest ukształtowany klimat

japomia
lasy ponieważ klimat dobry

indie
grunty orne ponieważ są tam małe wysokosci wzhlędne

izrael
nieuzytki ponieważ nie ma kozystnego klimatu

46 3 46