Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-09-24T16:24:08+02:00
Kwaśne deszcze:
przyczyny: -przenikające do atmosfery tlenki siarki (zwłaszcza dwutlenek siarki) i tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych.
skutki:-Są niewątpliwą przyczyną licznych chorób układu oddechowego. Znacznie przyspieszają korozję różnego rodzaju konstrukcji metalowych oraz zabytków.

Dziura Ozonowa:
przyczyny:-niszczenie ozonu w atmosferze przez freony.
-zmniejszanie się ilości ozonu w ozonosferze (część stratosfery o podwyższonej ilości ozonu).
skutki:-Promieniowanie to jest szkodliwe dla organizmów żywych ponieważ ozon jest odpowiedzialny za pochłanianie promieniowania ultrafioletowego docierającego do naszego globu ze Słońca.
-Prowadzi do uszkodzeń komórek, poprzez oparzenia skóry.
-choroby nowotworowe (m. in. czerniak)
-osłabienie odporności organizmów, a w konsekwencji zwiększenia ryzyka zarażenia chorobami wirusowymi i pasożytniczymi
-Jest również niebezpieczny dla oczu - może być przyczyną m. in. zaćmy.

Efekt Cieplarniany:
przyczyny: -gazy cieplarniane wytwarzane podczas wycinania lasów deszczowych, spalania paliw kopalnych w elektrociepłowniach, elektrowniach i coraz to nowych fabrykach, transportu towarów i przewozu ludzi oraz zwiększenia się liczby pojazdów, Reakcje fotochemiczne spalin przemysłowych i komunikacyjnych.
Skutki:
-Topnienie lodowców i zalewania przez ich wody obszarów nadmorskich co za skutkuje utratą miejsc życia i pracy dla ludzi (np. gęsto zaludnione żyzne obszary w ujściach rzek, w tym Wisły) i może spowodować duże konflikty społeczne.
-Ocieplenie klimatu spowoduje przyspieszenie parowania wody i opadanie jej w nowych rejonach, co spowoduje zmniejszenie zasobów wody pitnej, wody- źródła życia.