1. Oblicz stosując własności potęg:
a) 49¹²
------- * (7³) ̄ ⁷


b) (⅛)¹⁶ * 4⁷ * 32⁷

c) 6 ̄ ¹² * (6⁵)³
---------------
252⁰ * 6³

d) [ -¾ * 2,8 +0.12 * 10 ] ̄̄ ²
-----------------------
[ (1/9) ̄ ¹ - 9.9 :11 ]

Muszą być obliczenia a nie tylko wyniki. Na już!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-24T16:26:14+02:00
B) ½⁴⁸ * 2¹⁴ * (2⁵)⁷= 2⁻⁴⁸ * 2¹⁴ * 2³⁵= 2¹=2

A) 7²⁴ : 7² * 7⁻²¹= 7

C) 6⁻¹² * 6¹⁵: 6³= 6⁶