1.Oblicz i połącz w pary liczby przeciwne.
-9 + 2
- (5⁸ : 5⁶)
3 × 10¹
(-5)²
1 - 3
15⁵ (kreska ułamkowa, czyli druga liczba na dole) 15⁴ (-2)

2.Zapisz odpowiednie działanie i oblicz.
a) kwadrat liczby przeciwnej do liczby (-6) pomnożono przez 9 i do wyniku dodano różnicę liczb 7 i 8.
b)wartość bezwzględną liczby (-7) podzielono przez sumę liczb (-3) i (-4).
c)różnicę liczb (-6) i (-3) pomnożono przez sześcian liczby (-5).

3.Oblicz niewiadomą liczbę x. (napiszcie całe działanie)
a)x - 3 × (3⁴ : 3³) : 3² = -6
b) (5 - 4) × (-1) : x= (-1)³
c)(3² - 2²) - (-2)¹ × x = -5²

4.Odpowiedz tak lub nie.
Iloczyn dwóch liczb całkowitych jest ujemny. Wówczas:
a) oba czynniki są ujemne
b) jeden czynnik może być równy 0
c) jeden czynnik jest ujemny, a drugi dodatni
Różnica dwóch liczb całkowitych:
a) może być dodatnia
b) nie może być równa 0
c) może być ujemna.

5.Wpisz odpowiednie liczby
(-3) + (-2) + ... = -8
8 - (-2) - ... = -4
... + (-4) + (-1) = 11
... - (-10) = -3
2 x ... x (-3) = -12
... x (-1) x (-4) = -32

6.Wymień wszystkie liczby całkowite, które spełniają dane nierówności.
a) - 5 < x < 3
b) 0 (ten znak większe lub takie same) x < 6
c) - 4 < x (ten znak większe lub takie same) 0
d) |x| (ten znak większe lub takie same) 3

7. Oblicz
|(-16) x 2| =
| 0 : (-43) | =

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T16:17:23+01:00
Na początek wskazówka zebyś przy mnożeniu dawała * zamiast x bo myli się z niewiadomą ;)
Zad 1.
- (5⁸ : 5⁶) i (-5)²
3 × 10¹ i -2* (15⁵ / 15⁴)
Zad 2.
a)6^(2) * 9 + (7-8) = 36*9 -1 =323
b) |-7| / (-3+ (-4) ) = 7/ (-7) = -1
c) [-6-(-3) ] * (-5)^3 = 375

zad 3.
a) 3⁴:3³ to jest 3⁴⁻³ = 3¹ = 3 a 3:3² = 3⁻¹ = 1/3
czyli: (x-3) * (1/3) = -6 więc x= -6*3 + 3 = -15
b) 1 * (-1) : x = -1 , mnożysz przez (-x) i wychodzi x=1
c)
(9-4)- (-2) * x = -25
5+2x= -25 czyli x = -30/2 = -15

Zad 4.
a) Nie b) Nie c) tak d)tak e) jeśli to różne liczby muszą być to nie f)tak

zad 5.
a) -3
b)14
c) 16
d) -13
e) 2
f) 8
Zad 6.
a) -4, -3 ,-2 ,-1 ,0, 1, 2
b) 0, 1 ,2 , 3 , 4 ,5
c) -3, -2 ,-1 ,0
d) -3, -2 ,-1 ,0 ,1 , 2 ,3
Zad 7.
a) = |-32| = 32
b) |0| = 0