Jooł ludzie *^ mam trudne zadanie,chociaż umiałabym to zrobić ale mi się nie chce!!! z tekstu którego zaraz wypisz czasowniki , przymiotniki i rzeczowniki a potem do przymiotników i rzeczowników napisz jaki jest:

- liczba,czas,przypadek
- a do czasowników wypisz tryb (przypuszczający itd),liczbe,osobę :)));P;D

a nie to nie; tekst ja najwyżej wypisze wszystkie przymiotniki rzeczowniki i czasowniki:
rzeczowniki i przymiotniki
wiglia
udana
goście
tata
brat
najstarszego
pradziadka
mamy
ładne
prezęty
nową
wędkę
ciocia
Bożenka
nowoczesną
komórke
kolendy
bardzo
udany
wieczór
czasowniki:
była
dostałam
przyjechali
podarowała
dała
śpiewali

1

Odpowiedzi

2010-01-13T23:09:12+01:00
Wgilia - rzeczownik, Mianownik, l.pojedyncza, rodzaj żeński;
udana - przymiotnik, Mianownik, l. poj. rodz. żeński;
goście - rzeczownik, Mianownik, l. mn.;
tata - rzeczownik, Mianownik, l. poj, rodz. męski;
brat - rzeczownik, Mianownik, l. poj., rodz. męski;
najstarszego - przymiotnik, Dopełniacz, l.poj. rodz. męski;
pradziadka - rzeczownik, Dopełniacz, l.poj. rodz. męski;
mamy - rzeczownik, Dopełniacz, l.poj. rodz. żeński;
ładne - przymiotnik, Mianownik, l.mn. rodz. niemęskoosobowy
prezęty - rzeaczwnik, Mianownik, l.mn.;
nową - przymiotnik, Narzędnik, l.poj.,rodz. żeński
wędkę - rzeczownik, Biernik, l. poj., rodz. żeński
ciocia - rzeczownik, Mianownik, l. poj., rodz. żeński
Bożenka - rzeczownik, Mianownik, l. poj., rodz. żeński
nowoczesną - przymiotnik, Narzędnik, l. poj. rodz. żeński
komórke - rzeczownik, Biernik, l.poj. rodz. żeński
kolendy - rzeczownik, Mianownik, l. mn.
bardzo - przysłówek - nieodmienna część mowy
udany - przymiotnik, Mianownik, l. poj., rodz. męski
wieczór - rzeczownik, Mianownik, l. poj., rodz. męski
czasowniki:
była - 3 osoba l.poj. czas przeszły, tryb oznajmujący
dostałam - 1 os. l.poj. czas przeszły, tryb oznajmujący
przyjechali - 3 os. l. mn. czas przeszły/teraźniejszy, tryb oznajmujący
podarowała - 3 os. l. poj . czas przeszły, tryb oznajmujący
dała - 3 os. l. poj . czas przeszły, tryb oznajmujący
śpiewali - 3 os. l. mn. czas przeszły, tryb oznajmujący