Zad1 rozwiąż równania: a)6(x+4)=-3(-2x-) b)⅓(5x+2)-2(½x+⅓)=⅔x c) -2/(3-2x)=0,1(4x+1) d)x-2 pod kreska ulamkowa 2 +3x-7 pod kreska 6=½ e)- 2x+3 pod kreska 2 + x-8 pod kreska4 =¼. zad 2: rozwiąz rownania: a) -3 pod kreska ulamkowa x=6/ b) pod kreska -12=xpod kreska 4, c)x+ pod kreska 3=x pod kreska 2, d)3 pod kreska -3x=- pod kreska 2x-3 e)3x-1 pod kreska =x-4 pod kreska ulamkowa 2.

1

Odpowiedzi

2009-09-24T16:25:44+02:00
A)6(x+4)=-3(-2x-)
6x + 24 = 6x
24=0 brak rozw
b)⅓(5x+2)-2(½x+⅓)=⅔x
⅓(5x+2)-x-2/3= 2/3x /wszystko razy 3
5x + 2 -3x -2 = 2x
0=0 ma nieskonczenie wiele rozw
c) -2/(3-2x)=0,1(4x+1)
12x + 3 - 8xdo pot2 -2x=-20
-8xdo2+10x+23=0
delta=100+736=836
teraz policz x1 i x2
Pozostałe nieczytelne popraw