Odpowiedzi

2010-01-11T16:55:00+01:00
Wojna Polski ze Szwecją rozpoczęła się wiosną 1655 r. Wojska szwedzkie bardzo szybko, bo w ciągu trzech miesięcy, opanowały przeważającą część kraju. Szlachta polska stawiała słaby opór, a bardzo często wyraźnie przechodziła na stronę najeźdźcy.

Faktem jest, że większość polskiej szlachty (katolików i protestantów) witała wówczas Szwedów jak wyzwolicieli. Wiele osób, które chciały poprawy sytuacji w Polsce, pragnęło gorąco końca rządów królów-jezuitów (Jana Kazimierza i jego poprzednika Zygmunta III Wazy), którzy swoją szkodliwą polityką doprowadzili do faktycznego rozpadu państwa, a roszczeniami do tronu Szwecji sprowokowali szwedzką inwazję.

Pod Jasną Górą znalazł się oddział liczący od 1500 do 2000 żołnierzy, z tego połowę (1000 żołnierzy) stanowiła POLSKA jazda pod dowództwem Polaka- pułkownika Wacława Sadowskiego. [4]. Czyli to Polacy wspólnie ze Szwedami zaatakowali jasnogórski klasztor!

11 grudnia 1655 r. dotarła pod Jasną Górę artyleria oblężnicza wraz z którą przybyły 2 kompanie (200 żołnierzy zaciężnej piechoty) z POLSKIEGO regimentu pułkownika Wolffa, które przeszły na służbę szwedzką.[5]

Zdaniem niektórych historyków rodowici Szwedzi W OGÓLE NIE UCZESTNICZYLI w oblężeniu klasztoru. [6] W tym czasie paulini wpuszczali do klasztoru na nabożeństwa Polaków, którzy byli w polsko-szwedzkich oddziałach, co oznacza, że byli to katolicy, a nie protestanci.[7]

Czyli w rzeczywistości klasztor jasnogórski był atakowany przede wszystkim przez katolickich Polaków, a nie przez luterańskich Szwedów!