Zad.1 Opisz krótko węża Eskulapa .
Zad.2 Napisz kilka ciekawostek dotyczących wybranego gada (sami sobie wybieracie).
Zad.3. Napisz ,jakie funkcje pełnią pióra ptaków .

TEMAT: Ptaki-latające i śpiewające kręgowce

Zad.4 Krzyżówka .
a) Pióra znajdujące się w ogonie .
b)Przekształcone kończyny przednie ptaków.
c)Pióra znajdujące się na skrzydłach .
d)Wydłużona, przednia część głowy ptaka.
e)Pióro położone najbliżej skóry ptaka.
f) ............ pneumatyczna ułatwia ptakom latanie.
g)Opuszczają gniazdo zaraz po wykluciu .

Zad.5 Napisz ,czym się różnią pisklęta gniazdowników od piskląt zagniazdowników .

Zad.6 Ptaki wędrowne podczas przelotów na zimowiska są narażone na wile niebezpieczeństw .Podaj przykłady tych zagrożeń .

Zad.7 Podaj przyczyny corocznych wędrówek ptaków na zimowiska w okresie jesienno-zimowym .

Zad.8 Przedstaw swoje propozycje sposobów ochrony ptaków .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T17:08:13+01:00
Zad.4
a)sterówki
b)skrzydła
c)lotki
d)dziób
e)puch
f)kość
g)pisklęta
zad.1
Wąż Eskulapa- gatunek węża z rodziny połozowatych.

Największy wąż żyjący w Polsce i Europie Środkowej. Długość jego ciała może przekraczać 2 m, najdłuższy jednak mierzył 225 cm[2]. Samce są zwykle dłuższe od samic. Dorosłe osobniki są oliwkowobrązowe. Głowa oraz ciało, z wyjątkiem brzucha są brunatne lub oliwkowobrunatne, z wieloma małymi, jasnymi plamkami. Przednia część ciała zwykle jest jaśniejsza, a strona brzuszna słomkowa, czasem z ciemnymi plamkami.
Jest to wąż jajorodny. Pora godowa w maju i czerwcu.Odżywia się myszami, małymi ssakami, jaszczurkami, jajami, pisklętami, małymi ptakami oraz małymi wężami.W Polsce występuje w Bieszczadach, również nad Dunajcem między Gorcami a Beskidem Sądeckim.Gatunek pod ochroną. Wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią zagrożenia CR, czyli gatunek skrajnie zagrożony.

zad.3
Pióra ptaków stanowią doskonałą izolację termiczną, jednakże nie pokrywają jednolicie całego ciała.Pomagają w lataniu ptakom.
15 2 15