Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-11T19:51:38+01:00


*Było to polepszenie stosunków z państwami znajdującymi się w podobnej sytuacji w której była Polska oraz budowy wspólnego bloku politycznego,który miał stanowić przeciwwagę dla dwóch sąsiadów.

*Polska w okresie odzyskania niepodległości
była bardzo wyniszczonym i słabym krajem.
Stąd właśnie w stosunkach międzynarodowych postanowiła prowadzić politykę równowagi.
Chodziło w niej o utrzymanie dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami.Przed najgroźniejszymi sąsiadami zabezpieczyła się traktatami,które podpisała z z Francją i Rumunią.
Polska w 1932 podpisała także pakt o nieagresji z Rosją i Niemcami.Pozwoliło to Polsce na zachowanie spokoju na graniach przez kilka kolejnych lat.
;)
to było to samo :) Chodziło o posiadanie dobrych stosunków zarówno z Rosją jak i z Niemcami. Dlatego Polska podpisała pakty o nieagresji z tymi państwami. Dodatkowo II RP miała sojusz z Rumunią (przeciw Rosji) i z Francją (przeciw Niemcom)
2010-01-11T21:14:40+01:00
1Polepszenie sytuacji dla polski,która była słaba.Równowaga z sąsiadami.Polepszenie sytuacji z krajami znajdujących się w podobnej sytuacji.

2 Polacy po odzyskaniu niepodległości w 1918r po 123latach.
Nasz kraj był bardzo słaby ,dlatego postanowił prowadzić polityke równowagi w której chodziło o utrzymanie dobrych stosunków z sąsiadami.W 1932r polacy podpisali pakt o nieagresji z Niemcami i Rosją.Dzięki temu mieliśmy kilka lat spokój przed atakami.


Liczę na naj;p

7 4 7