POMOCY!!!

1. Oblicz pole trójkąta o podstawie a=6cm i wysokości ha=4c.

2. Pole trójkąta wynosi 160cm2. Podstawa ma długość 10cm. Podaj długość wysokości opuszczonej na tę podstawę.

3. Pole trójkąta wynosi 16cm2. Podstawa ma długość dwukrotnie większą niż wysokość opuszczona na tę podstawę. Podaj wymiary tej podstawy i wysokości.

4. pole kwadratu wynosi 36cm2. Oblicz obwód tego kwadratu.

5.Sprawdź czy podane wymiary są długościami boków prostokąta którego obwód wynosi 40cm a pole 75cm2.
a)10cm i 10cm b)8cm i 12cm
c)3cm i 25cm d)5cm i 15cm

6. Obwód rombu jest równy 20cm. Długości przekątnych wynoszą 6cm i 8cm. Oblicz:
a)pole tego rombu b)wysokość rombu

POMOCY !!! ZADA?NIE DOMOWE NA JUTRO!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T18:11:37+01:00
Zad 1
a=6cm
h=4cm
P=a*h/2
P=24/2
p=12cm2

zad2
P=160cm2
a=10cm
szukane: h?
P=a*h/2
h=2P/a
h=320/10
h=32cm

zad4
Pkwad.=36cm2
obliczyć : Obw.
P=a2
a2=36
a=6cm
Obw.=4*a
Obw.=4*6=24cm

zad5
d

zad6
P=e*f/2
P=6*8/2
P=24cm2
Obw=4*a
a=20/4
a=5cm
Prombu=a*h/2
z tego h=2P/a
h=48/5
h=9,6cm

zad3
Ptrój.=16cm2
a=2*h
obliczyć: aih
P=a*h/2całe równanie mnożymy przez 2 aby uwolnić się od ułamka
2P=a*h za a podst.2*h
2P=2*h*h
2P=2h do kwadratu
h do kwadr.=P
h2=16
h=4cm
a-podst. trójk. obliczymy ze wzoru na pole trójkąta
P=a*h/2 z tego
a=2P/h
a=32/4
a=8cm
2 1 2