1.Firma zawarła z pracownikiem umowę- zlecenie na pewną kwotę. Ustalona przez pracodawcę kwota stanowi przychód pracownika, od którego odlicza się koszty uzyskania przychodu, które w przypadku umowy-zlecenia wynoszą 20%. Uzyskana różnica jest dochodem pracownika. Od tego dochodu pracodawca potrąca na rzecz Urzędu Skarbowego 20 % podatku dochodowego i wypłyca pracownikowi przychód pomniejszony o wysokość podatku. Pracownik podpisał umowę na kwotę 1280zł, Jaką kwotę wypłaci mu pracodawca? Oblicz wysokość tej kwoty według poniższego schematu:

przychód pracownika (kwota brutto):
koszty uzyskania przychodu:
dochód pracownika(kwota netto)
podatek na rzecz urzędu skarbowego:
kwota do wypłaty:

Tego nie musicie mi robić! tylko macie dane w zadaniu potrzebne do mojego kolejnego zadania które brzmi:
2. Pan Kowalski podpisał z pracodawcą umowę-zlecenie na wykonanie pewnej pracy. otrzymał zapłate wysokości 2016 zł. Na jaką kwotę została zawarta umowa z Panem Kowalskim? Skorzystaj z informacji podanej w zadaniu poprzednim. !!!

Pierwszego zadania nie chce tylko to drugie ;))))

Prosze o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T18:58:57+01:00
X - dochód brutto
Y - dochód netto

x-20%x=Y
y-20%y=2016

x-20%x=y
y-20/100y=2016 /obie strony mnożymy przez 100

x-20%x=Y
100y-20y=201 600

x-20%x=Y
80Y=201 600

x-20%x=Y
y = 2 520

x-20/100x = 2 520/obie strony mnożymy przez 100
y = 2520

100x-20x=252 000
y = 2520

x = 3 150
y = 2 5205 1 5