Czym kierował się król Stanislaw August Poniatowski, przystępując do konfederacji targowickiej? Jak oceniasz postępowanie króla.Wybierz jedną z możliwości uzasadnij wybór.
a) dokonał zdrady
b)działał ze szlachetnych pobudek, próbując ratować kraj
c)chociaż kraju n ie zdradził to jednak nie stanął na wysokości zadania

1

Odpowiedzi