Zadanie : Wyniki sprawdzianu dyrektorskiego dla uczniów klas 1 pewnego liceum ilustruje poniższa tabela .


Ocena Liczba ocen
6 2
5 16
4 34
3 52
2 8
1 3

a) Oblicz średnią ocen ze sprawdzianu .
b) Oblicz ile procent uczniów otrzymało ze sprawdzianu co najmniej 4.
c) Oblicz ile procent uczniów otrzymało ze sprawdzianu ocenę poniżej średniej.
Wynik zaokrąglij do 2 miejsc po przecinku .Zadanie 2.
Nauczyciel powiedział uczniom że ocena semestralna jest średnią ważoną ocen cząstkowych . Przyczym najwazniejsze są prace klasowe ( waga 50), troche mniej ważne są odpowiedzi ustne (waga30) , a najmniej ważne są kartkówki (waga 20) . Jakiej oceny semestralnej może spodziewać się osoba która otrzymała :
a) z klasówek : 5,5,3 ; z odpowiedzi 4 ; z kartkówki 1 ;
b) z klasówek : 1,5,3 ; z odpowiedzi 4 ; z kartkówki 5 .zadanie 3. Poniższy diagram przedstawia wynagrodzenie brutto pracowników pewnej firmy .( Diagram znajduje się w załącziku.)
a ) oblicz średnie wynagrodzenie brutto w tej firmie .
b) oblicz procent pracowników , którzy zarabiają więcej niż wynosi średnie wynagrodzenie w tej firmie .
c) Jaki procent najwyższego wynagordzenia stanowi wynagrodzenie najniższe ?
Wyniki podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku .
Proszę zapisać wszystkie obliczenia z góry dziękuje:*

1

Odpowiedzi

2010-01-11T16:50:41+01:00
1, a) 12+80+136+156+16+3=403
2+16+34+52+8+3=115
403: 115 = 3,50
b) 52
------- * 100 % = 45%
115
9 2 9