Poniższe zdania są wymieszane. Po każdym dopisz satę, a następnie ponumeruj je, tak by powstał ciąg wydarzeń.

- Hetman Jan Sobieski odnosi zwycięstwo pod Chocimiem ...... rok
- Rzeczpospolita podpisuje haniebny pokój w Buczaczu ...... rok
- Jan Sobieski zostaje królem ....... rok
- Armia turecka oblega wiedeń ....... rok
- Sejm Rzeczpospolitej redukuje armie do 20 tys. żołnierzy ..... rok
- Kapituluje Kamieniec Podolski ....... rok
- Rzeczpospolita podpisuje pokój z Turcją w Karłowicach .... rok
- Armia Turecki- Tatarsko- Kozacka wkracza na Podole ........ rok
- Połączone siły polsko- austriacko- niemieckie zwyciężają pod wiedniem ...... rok

Z góry dziękuję... potrzebne na jutro ;///

1

Odpowiedzi

2010-01-11T17:00:01+01:00
1) 1673
2) 1672
3) 1674
4) 1683
5) tego nie wiem
6) 1672
7) 1699
8) 1672
9) 1683
9 4 9