Odpowiedzi

2009-09-24T21:10:26+02:00
Według mnie, Święty to osoba, która swoim życiem świadczy o Bogu. Nie oznacza to, że przez całe swoje życie była idealna i nie grzeszyła. W życiu osoby świętej, w większości był moment przełomowy. Wtedy taka osoba się nawraca. Człowiek jest grzeszny! Nawet papież się spowiada, a jest głową Kościoła. Osoba święta owszem, dokonuje cudów, ale w imię Boga. Osoba święta jest najczęściej powoływana do niezwykłych rzeczy. Każdy z nas jest powołany do ważnych rzeczy, może mniej dla nas ważnych, może więcej. Niektórzy np. są powołani do wychowywania dzieci.
Podsumowując, Święty to osoba, która odczuwa bardziej obecność i swoją więź z Bogiem.
85 4 85
2009-09-24T21:53:16+02:00
Np świetym moze być
1 osoba która ponad wszystko kocha Boga,
2 szanuje bliźniego swego,
3 która żyje według przykazań(dekalogu)
4 która dąży do świętości
5 jest wzorem naśladując Boga
6 która widzi Chrystusa w innych
7 przystępuje do sakramentów
8 dostrzega Boga we wszystkim
9 [ogolnie] modli się
10 jest gotowa oddać zycie za drugiego człowieka
63 4 63