Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-24T19:37:32+02:00
Rodzaje:
-Etioplasty-powstają z plastydów przedgranowych które umieszczono w ocienionym miejscu , posiadają ciłla prolamellarne stanowiące przestrzennie rozbudowana parakrystlaiczną sieć błoniastych rurek. Błony jednostek tubularnych zawierają bialka enzymu oksydoreduktazy NADPH protochlorofilid katalizuje zależną od światla redukcje protochlorofilidu do chlorofilidu bezpośredniego prekursora chlorofilu. Ekspozycja na światło prowadzi do przekształcenia w chloroplast czynny fotosyntetycznie
-Amyloplasty-sferyczne, zawierają ziarna skrobi(ekscentryczne, koncentryczne) lub jedno wielkie, skrobia jest odkladana wokół jednego lub kilku ośrodków w stromie, powstają z przkeształcenia proplastydów lub zróżnicowania plastydów, spotykane w tkankach spichrzowych oraz statocystach czapeczki korzeniowej,
-Leukoplasty-nie maja chlorofilu bezbarwne, nie gromadzą znacznych ilości materiałów zapasowych, występują kolo jądra kom. kształty różne, powstają z proplastydów, maja podwojną otoczke, w niej elektronowo gęsta stroma zawierająca plastoglobule obszary nukleidopodobne nie ma rybosomów., występują w tkankach i kom kory pierwotnej lodygi korzenia epidermie i jej wytworach, prawdopodobnie produkuja olejki eteryczne.
-Chromoplasty- zawierają znaczne ilości karotenoidów ale sa nie aktywne fotosyntetycznie, ksztalt sferyczny, elipsoidalny, ameboidalny, powstają z przeksztlacenia róznych typów dojrzalych plastydów: chloroplasty amyloplasty; występują w platkach korony i owocach, kom. korzeni, miękiszu liści; w stromie ziarna skrobi i zlogi fitoferrytyny; plastoglobule oraz tubule akumulują karotenoidy; w chromoplastach typu krystalicznego karotenoidy akumulowane są w postaci krysztalów, nie są ostatnim stadium wyspecjalizowania mogą się odróżnicować w chloroplasty.
-Elajoplasty- gromadza lipidy
u tego wszystkiego co możliwe.