Odpowiedzi

2010-01-11T17:20:41+01:00
- różnice religijne (kozacy - prawosławie, polacy - katolicyzm)
- utworzenie kościoła Unickiego (przyjście wielu prawosławnych do tego kościoła)
- polacy chcieli zrobić z kozaków chłopów pańszczyznianych
- kozacy często najeżdzali często na Turcję co powodowało konflikt tego kraju z Turcją
- Polacy utworzyli kozaków rejestrowych dostawali żołd za obrone granic w liczbie 8.000.Kozacy chcieli aby rejestr objął ich wszystkich