W pewnym gimnazjum są trzy klasy pierwsze. W klasie Ib, liczącej 30 uczniów, jest o 20% więcej uczniów niż w Ia, a w klasie Ic jest o 10% mniej uczniów niż w klasie Ib.

a) ilu uczniów jest w klasie Ia?
b) Ilu uczniów jest w klasie Ic?
c) o ile procent więcej uczniów jest w klasie Ic niż w klasie Ia?
d) jaki procent wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią uczniowie klasy Ib (odpowiedź podaj w zaokrągleniu)?

2

Odpowiedzi

2010-01-11T16:56:15+01:00
A) Ib=30 uczniów
Ia= 30 - 20%
20%=20/100= 2/10
2/10 x 30= 60/10=6
30-6=24
odp. w klasie Ia jest 24 uczniów
b) Ic= 30-10%
10%= 1/10
1/10 x 30= 3
30-3=27
odp. w klasie Ic jest 27 uczniów
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T17:09:54+01:00
A) x - 100%
30 - 120%
30*100/120=3000/120=25
odp. W klasie Ia jest 25 uczniów
b) 90% z 30
0,9*30=27
odp. W klasie Ic jest 27 uczniów
c) [27-25]/25=0,08=8%
odp. O 8%
d) 25+27+30=82
30/82=ok.0,37=37%
odp. Uczniowie klasy I b stanowią 37% wszystkich klas I.