Odpowiedzi

2010-01-11T17:04:26+01:00
65 lat temu, we wrześniu 1939 r., młode państwo polskie stało się ofiarą ataku dwóch potężnych sąsiadów. ZSRS i Niemcy niemal równocześnie i w sposób zaplanowany uderzyły na Polskę. Osamotniona Rzeczpospolita była zbyt słaba, by w tym starciu mieć jakiekolwiek szanse.

Kształtowanie się granic Rzeczypospolitej
Granica z Niemcami
Powstanie Wielkopolskie - 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybywa Ignacy Paderewski, gorące przyjęcie przez Polaków - spowodowało natężenie prowokacji niemieckich, 27 grudnia 1918 roku rozpoczyna się powstanie wielkopolskie

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko ukraińskie o Lwów"
"Walka o zach. granice Polski
1.Koncepcje dotyczące granic pol.:
W Pol. nie było jednolitej polityki jeśli chodzi o granice. Piłsudski był za koncepcją federacyjną, chciał utworzyć system państw narodowych: Litwy, Białorusi i Ukrainy, stanowiących pewną ochronę przed Ros. Natomiast Narodowa Demokracja z Dmowskim na czele chciała włączyć (inkorporować) do Pol. tylko te terytoria, na których ludność Pol. była większością
4 5 4