A) Wykonaj działanie. Wynik zapisz w postaci ułamka dziesiętnego.
2*0,(1)+0,(7)
b) (1 cała 1/2+ 2 całe 2/3): 5/6 - (3 całe 1/3- 1 cała 1/4) : 2 całe 1/12
c) 8:(-1 cała 3/5) - (4 całe 1/2* 1 cała 2/3- 3 całe 3/4)
________________________________________________________
1/2* 2 całe 1/2
d) (2/3*2,7- 7/15:1/3) : 1/25*(3/4- 1/6)
_________________________________________
8/15+ 0,3

e) Pani Ewelina odziedziczyła 1/6 działki nad jeziorem. Jeżeli sprzeda 1/4 swojego terenu, to jaką częścią działki będzie dysponować???

1

Odpowiedzi

2009-09-25T13:19:54+02:00
A) Wykonaj działanie. Wynik zapisz w postaci ułamka dziesiętnego.
2*0,(1)+0,(7)=2*1/9+7/9=2/9+7/9=9/9=1

b) (1 cała 1/2+ 2 całe 2/3): 5/6 - (3 całe 1/3- 1 cała 1/4) : 2 całe 1/12=
(3 i 5/6)*6/5 - (2 i 1/12):2 i 1/12=23/6*6/5 - 1=23/5-1=18/5=3 i 3/5
c) 8:(-1 cała 3/5) - (4 całe 1/2* 1 cała 2/3- 3 całe 3/4)
________________________________________________________
1/2* 2 całe 1/2

[8:(-8/5)-(9/2*5/3-3 3/4) ] przez 1/2*5/2=
[8*(-5/8)-(7 1/2-3 3/4) ] przez 5/4=[(-5)-(7 2/4 - 3 3/4) ] przez 5/4=
[(-5)-(3 3/4) ] przez 5/4=(-8 3/4):5/4=(-35)*1/5=-7

d) (2/3*2,7- 7/15:1/3) : 1/25*(3/4- 1/6)
_________________________________________
8/15+ 0,3


[(2/3*27/10- 7/15*3) : 1/25*(3/4- 1/6)}:[8/15+ 3/10]=
[(9/5- 7/5) : 1/25*(7/12)}:[80/150+ 45/150]=
[(2/5) *25*(7/12)}:[125/150]=[5*(7/6)}:[5/6]=35/6*6/5=7

e) Pani Ewelina odziedziczyła 1/6 działki nad jeziorem. Jeżeli sprzeda 1/4 swojego terenu, to jaką częścią działki będzie dysponować???
1/4sprzeda , to będzie dysponować 3/4 swojej działki,czyli 3/4 z 1/6 działki=
3/24=1/8 działki nad jeziorem
1 5 1