Odpowiedzi

2009-09-24T17:20:54+02:00
Asyria – starożytne państwo semickie w północnej Mezopotamii, które doszło do znacznej potęgi w II tysiącleciu p.n.e. i w pierwszej połowie I tysiąclecia p.n.e., podbijając znaczne obszary Bliskiego Wschodu.

Babilonia - starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku.# X - IV tysiąclecie p.n.e. - rozwój kultury neolitycznej i chalkolitycznej (rolniczej) w Mezopotamii. Początki stałego osadnictwa, rolnictwa, garncarstwa, hodowli.

W IX w. p.n.e. Babilonia popadła w zależność od Asyrii, której władcy wielokrotnie łupili tę bogatą krainę. W roku 626 p.n.e. Babilon zrzucił jarzmo asyryjskie i powstało państwo nowobabilońskie rządzone przez chaldejskiego króla Nabopolassara. W 609 p.n.e. odrodzona Babilonia (tzw. państwo nowobabilońskie) zniszczyła wraz z Medami królestwo asyryjskie.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-24T17:57:21+02:00
Babilonia :
- kodeks Hammurabiego oparty na zasadzie talionu ( czyli odwetu - ''oko za oko , ząb za ząb'' )
- religia politeistyczna ,
- pismo klinowe
- - tworzenie poteżnych miast, państw
- wiszące ogrody Semiramidy
- budują zikkuraty (to taka piramida ze świątynią na samej górze)
- stworzenie systemu monarchii despotycznej czyli monarcha był ponad prawem, ustalał prawa, wydawał rozkazy, dowodził wojskiem, był najwyższym kapłanem, najwyższym sędzią
- ujednolicenie prawa- kodeks Hammurabiego
-sześćdziesiętny system mierzenia czasu
- dzięsiętny system liczbowy
- rozwinięta matematyka (np.równanie kwadratowe)
- rozwój astronomii
- jednolity system miar i wag