1.Przyporządkuj podanym zjawiskom odpowiednie nazwy procesów;
A)ogrzewanie parafiny
B)rozchodzenie się zapachu perfum w pomieszczeniu
C)powstanie szronu
D)słodzenie herbaty
a)rozpuszczanie
b)dyfuzja
c)resublimacja
d)topnienie.

2.Podane procesy zakwalifikuj do;
a)zjawisk fizycznych
b)przemian chemicznych;
spalanie węgla,powstanie mgły,parowanie wody,mielenie
kawy,rdzewienie żelaza,kwaśnienie mleka.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-11T17:11:12+01:00
1.Przyporządkuj podanym zjawiskom odpowiednie nazwy procesów;

A)ogrzewanie parafiny - d)topnienie.
B)rozchodzenie się zapachu perfum w pomieszczeniu - b)dyfuzja
C)powstanie szronu -c)resublimacja
D)słodzenie herbaty - a)rozpuszczanie

2.Podane procesy zakwalifikuj do;
a)zjawisk fizycznych
powstanie mgły, parowanie wody, mielenie kawy

b)przemian chemicznych;
spalanie węgla, rdzewienie żelaza, kwaśnienie mleka
17 4 17